• Østre Skole
 • ikon
  Brian Kirk Nielsen den 28-09-2016
  Thisted Kommunes fælleselevråd har konstitueret sig
  Emil Løgsted fra 6.B er valgt som formand for Thisted Kommunes fælleselevråd - TILLYKKE med valget!

  På Østre Skole er der tre elevråd for henholdsvis grundskolen, overbygningen og Flex. Der er tilknyttet en elevrådskontaktlærer til hver af de tre elevråd. Det fælles elevråd i Thisted Kommune er et fælles organ, som har direkte kontakt med forvaltningen og det politiske niveau. De respektive formænd deltager desuden i skolebestyrelsemøderne på Østre Skole 

  Målet med elevrådene er bl.a. at sikre elevernes involvering i skolens dagligdag samt medbestemmelse i forhold til de beslutninger der skal træffes. 

  Vil du vide mere om valget og det fælles elevråd kan du læse mere i artiklen fra Thisted Dagblad som er vedhæftet dette opslag.
  Brian Nielsen
 • ikon
  Brian Kirk Nielsen den 21-09-2016
  Østre Skole søger en medarbejder til særlig indsats for tosprogede elever
  Se stillingsopslaget i den vedhæftede fil.
 • ikon
  Brian Kirk Nielsen den 19-09-2016

  Alle for en mod mobning
  Der bliver i dag gjort et stort stykke arbejde for at forbedre børn og unges trivsel. Men der er desværre stadig børn og unge, som oplever mobning i Danmark. En fælles opmærksomhed i trivsel sarbejde på mobning kan være med til, at forebygge og bekæmpe, at mobning finder sted.
  Derfor lancerer Undervisningsministeriet en aktionsplan mod mobning for 0 til18-års området i samarbejde med Red Barnet, Børns Vilkår og Børnerådet – og med Mary Fonden som faglig sparringspartner. 
  Der er udarbejdet forskellige materialer som henvender til forældre og personaler i hhv. dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser. Der er desuden lavet en webside
  alleforenmodmobning.dk, hvor man kan finde aktionsplanen samt mere inspiration til arbejdet med trivsel og antimobning i skolen.

   

  Jeg vil gerne opfordre alle til at læser den vedhæftede folder, som henvender sig til grundskolens lærere, pædagogisk personale, skolebestyrelse og til forældre og elevråd på skolen.

   

  Når vi sammen sætter fokus på inkluderende og trygge læringsfællesskaber, kan vi forebygge og bekæmpe mobning.

   

  Brian Nielsen, Skoleleder

 • Brian Kirk Nielsen den 14-09-2016
  Folkeskolernes dag på Østre Skole torsdag den 3. november
  Særligt for kommende Skoleintro/børnehaveklasse børn og forældre – samt alle andre interesserede inviteres der til åbent hus i forbindelse med indskrivningen i skolen. Vi gerne vise vores skole frem og fortælle, hvad Østre Skole kan tilbyde kommende elever.
   
  Program for dagen:
  kl. 12.00 til 15.00 Her kan du opleve hvordan skoledagen udspiller sig i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen
  kl. 13.00 Fælles information om Østre Skole samt om overgangen fra børnehave til skoleintroen.
  kl. 14.30 Fælles information om Østre Skole samt om overgangen fra børnehave til skoleintroen.
  kl. 15.00 til 17.00 Her kan du opleve hvad der foregår i Skolefritidsordningen og Juniorklubben.
  kl. 16.00 Fælles information om Østre Skole samt om overgangen fra børnehave til skoleintroen.
   
  Fra klokken 12.00 til 17.00 vil der være mulighed for, at tale med nogle af skolens personaler samt ledelsen. Desuden er der mulighed for at få hjælp i forbindelse med den digitale indskrivning.  
   
  Der vil være frisk kaffe, saftevand/juice og frugt hele dagen.
   
  Med venlig hilsen
  Brian Nielsen, Skoleleder  
   
  PS Skulle tidspunktet ikke passer jer, så kontakt os for aftale om besøg på et andet tidspunkt.
   
 • 29-09-2016
  08:00-09:00
  Møde ·
  1
 • 29-09-2016
  08:00-13:00
  Skoleledermøde ·
  1
 • 29-09-2016
  15:00-17:00
  Arbejde med ledelsesopgaver/arbejdsgange ·
  1
 • 29-09-2016
  15:20-17:00
  Kursus: PFL E-læring i storteam ·
  1
 • 30-09-2016
  08:30-09:00
  Personalemøde tekniskservice afdeling ·
  1
 • 30-09-2016
  10:00-11:30
  Arbejde med modulbesvarelser i PFL ·
  1
 • 30-09-2016
  11:15-12:00
  Møde med forældre 1. kl. ·
  1
 • 30-09-2016
  11:30-12:30
  Reklame for unglederudd. ved breddeidr. konsulenten (caféen + evt. klassebesøg) · 7A · 7B · 7C · 7D · 8A · 8B · 8C · 8D · 9A · 9B · 9C · 9D · 9E
  1
 • 30-09-2016
  12:10-14:00
  Musiklinje eleverne gør klar på storetorv ·
  1
 • 30-09-2016
  13:10-13:30
  Musiklinjeeleverne optræder på storetorv - o-byg elever opfordres til at gå ned og være publikum · 7A · 7B · 7C · 7D · 8A · 8B · 8C · 8D · 9A · 9B · 9C · 9D · 9E
  1

Besøgstæller

243473